Aftrekbare studiekosten 2021

Zijn studiekosten aftrekbaar?

Ja, studiekosten zijn aftrekbaar als wordt voldaan aan de voorwaarden van de Belastingdienst. De belangrijkste voorwaarde is dat er geen recht bestaat op een studiefinanciering. Daarnaast moet de studie bedoeld zijn voor een toekomstige beroep en er is sprake van een leertraject. Met een leertraject wordt bedoeld dat er sprake is van een studie onder begeleiding of toezicht.

Een studie met een te algemeen karakter komt niet in aanmerking voor aftrek. De studiekosten zijn pas aftrekbar als de studie wordt gevolgd met het oog op het verwerven van een inkomen. Het volgen van autorijles, een algemene computercursus en een inburgeringscursus zijn te algemeen. De kosten die gemaakt worden voor deze cursussen zijn niet aftrekbaar.

Studiefinanciering

Een belangrijke voorwaarde is dat er geen sprake mag zijn van recht op studiefinanciering. Ook voor studenten die afzien van studiefinanciering (maar en dus wel recht op hebben), kunnen geen studiekosten in aftrek nemen.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Alleen noodzakelijke kosten mag je in aftrek nemen. Denk hierbij aan collegegeld, lesgeld of kosten voor een examen. Ook leermiddelen die noodzakelijk zijn zoals boeken of bepaalde software mag je in aftrek nemen. Kosten van levensonderhoud, rente (studie)schulden, reiskosten, studiereizen, kosten van inrichting van een werk – of studeerkamer zijn niet aftrekbaar.

Een werkgever mag een studievergoeding verstrekken aan de werknemer. Deze vergoeding dient dan in mindering worden gebracht op de totale kosten.

Drempelbedragen

Er bestaat een drempelbedrag van € 250. Dus de totale aftrek wordt berekend door alle aftrekbare studiekosten bij elkaar op te tellen. De vergoeding van de werkgever en het drempelbedrag van € 250 dient vervolgens in mindering worden gebracht op de totale aftrekbare studiekosten. Het bedrag dat overblijft mag in aftrek genomen worden.

Er is ook een maximum. In totaal mag je maximaal € 15.000 per jaar in aftrek nemen.

Aftrekbare studiekosten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *